ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА САЙТА

www.ura98.com  

МОЛЯ, ВНИМАТЕЛНО ПРОЧЕТЕТЕ ТЕЗИ УСЛОВИЯ!

Ако използвате този уеб сайт се счита, че приемате и сте съгласни с тях. Ако не приемате тези условия, не използвайте този сайт!  

РЕГИСТРАЦИЯ И СИГУРНОСТ

За да закупите продукт чрез сайта, вие трябва да въвеждайки вярна, пълна и точна информация, така както ви е поискана от формуляра за поръчка.  

Политика за поверителност


Този уебсайт www.ura98.com (“Уебсайт”) се притежава и управлява от “Юра98 ООД”). Ние разбираме, че като посетител на нашия Уебсайт, Вие бихте могли да имате въпроси във връзка с информацията, която ни предоставяте, както и относно начина, по който я обработваме. Тъй като уважаваме правото Ви за запазване на поверителността на личната Ви информация и данни, с настоящата Политика на поверителност бихме искали да Ви обясним каква информация събираме на Уебсайта и как я използваме. Тази политика за поверителност се отнася единствено за информация, която се събира чрез този Уебсайт и не се отнася за информация, събирана и обработвана от Юра98 ООД на основание други законосъобразни способи, подлежащи на друг вид регламентиране и посочени изрично в раздел Общи условия и правила. Имайте предвид, че използването на този Уебсайт от Ваша страна подлежи също и на спазването на Условия за ползване на интернет страници на Дтагруп ЕООД и предоставяните чрез тях услуги.


Информация, която събираме


В случай, че сте избрали да се регистрирате на нашия Уебсайт и да използвате предоставяните чрез него онлайн услуги се изисква да предоставите някои лични данни, като например име(на), телефонен номер, e-mail, адрес ,  друга лична информация според спецификата на услугата или Вашата заявка. Събраната информация се обработва от Юра98 ООД единствено с цел предоставяне на искани от Вас услуги, подадени от Вас заявки/поръчки и осъществяване на връзка с Вас, като наши клиенти. Вие не сте задължен/а и ние не изискваме от Вас да се регистрирате или да предоставяте персонално разпознаваема (лична) информация, за да разгледате нашия Уебсайт или за да осъществите достъп до по-голямата част от съдържанието му. В случай, че, по свое собствено желание и преценка, обявите публично свои лични данни, специфични подробности за Вас или друга информация за Вас и Вашите действия на публично достъпните секции от сайта, то трябва да знаете, че спрямо тази информация не се прилага Закона за защита на личните данни и съответно Юра98 ООД не носи отговорност за нея.


Цели, за които използваме събраната информация

Ние използваме събраната информация, за да установяване на самоличността на клиента ; за управление и изпълнение на Вашите заявки за продукти или услуги, на основа на анонимна или персонализирана информация за да установим основните тенденции, да подобрим нашето разбираме за поведението на клиентите ни и да си сътрудничим с трети лица, за да разработим нови услуги за нашите клиенти.


Вашите права, във връзка с обработване на личните Ви данни
Право на информация: Вие имате право да поискате от нас информация дали и до каква степен обработваме личните данни. Право на корекция: В случай, че обработваме непълни или сгрешени/грешни данни, Вие имате право, по всяко време, да поискате да ги коригираме или допълним. Право на изтриване: Можете да поискате изтриване на личните данни, отнасящи се до Вас, в случай, че обработваме тези данни без правно основание. Моля, обърнете внимание, че може да има причини изтриването да не се извърши веднага, поради наличие на нормативно изискване за запазване на данните.

Право на ограничаване на обработването: Можете да поискате ограничаване на обработващите се персонализиращи данни ако:

    оспорвате верността на данните, за периода, в който трябва да проверим верността им; или
    обработването на данните е без правно основание, но вместо да ги изтрием, Вие искате тяхното ограничено обработване; или
    повече нямаме нужда от тези данни (за определената цел), но Вие имате нужда от тях за установяването, упражняването или защитата на правни претенции; или
    сте подали възражение за обработването да данните, в очакване на проверка дали законните основания на администратора.

Право на преносимост на данни: Можете да поискате от нас да предоставим личните данни, които сте поверили на нашата грижа в организиран, подреден, структуриран, общоприет електронен формат ако:

    обработваме данните съгласно договора и базирано на декларацията за съгласие, която може да бъде оттеглена или на договорно задължение и
    обработването се извършва автоматично

Право на възражение: В случай, че обработваме данни за цели/задачи, задача от обществен интерес или при упражняването на официални правомощия, които са ни предоставени, или сме посочили, че обработване на данните за наш легитимен интерес, можете да възразите срещу обработването на данните. Право на жалба: В случай, че смятате, че нарушаваме българското или европейското законодателство, Ви молим да се свържете с нас за изясняване на въпроса. Разбира се, имате право да подадете жалба пред регулаторните органи в рамките на ЕС и Република България в институциите отговорни за опазване на личните данни.


Кампании, игри и промоции


На нашия Уебсайт може да има съобщения за състезания, игри и/или промоции, в които можете да участвате, както и препратки към такива инициативи (например във Facebook). Ние използваме предоставената от Вас информация, само в случаите, че сте се съгласили да участвате в тези инициативи, за да осъществим контакт с Вас.


Политика за „бисквитки“


Използване на „бисквитки“ „Бисквитките“ са кратки текстови файлове или малки пакети от информация, които се съхраняват чрез Интернет браузера на Вашето крайно устройство (компютър, таблет, лаптоп или мобилен телефон), когато посещавате различни сайтове и страници в Интернет. Основната цел на „бисквитките“ е да правят потребителя разпознаваем, когато той се завръща отново на Уебсайта. Някои „бисквитки“ имат и по-специфично приложение, като например да запаметяват потребителското поведение на сайта и да улесняват потребителя при ползването на Уебсайта. Повече информация за това как функционират „бисквитките“ можете да намерите в Интернет. Как се използват „бисквитки“ на този Уебсайт? Ние използваме „бисквитки“ на този Уебсайт предимно с цел улесняване на ползваемостта на сайта, подобряване на неговата работа и съхраняване на информация за потребителското поведение. При този процес не се съхраняват никакви лични данни, т.е. чрез “бисквитките“ на сайта Юра98 ООД не може да Ви идентифицира като личност, поради което спрямо събирането на тази информация не се прилага Закона за защита на личните данни. Събраната информация от „бисквитки“ обикновено се използва в обобщен вид с цел анализ на потребителското поведение на Уебсайта, което ни позволява да подобряваме функционалността на сайта, потребителските пътеки и ползваното съдържание.


Какви „бисквитки“ се използват на този Уебсайт?


Сесийни „бисквитки“ Този тип „бисквитки“ Ви улеснява в ползването на сайта, като те съхраняват информация временно, само в рамките на сесията на използвания браузер. Обикновено информацията, която се съхранява чрез тях, е какви продукти сте добавили в количката на електронния магазин, кои страници на сайта сте посетили и как сте стигнали до дадена информация. Тези „бисквитки“ не събират информация от Вашето крайно устройство и се изтриват автоматично, когато напуснете Уебсайта или прекратите сесията на Вашия браузър.  

ВРЪЗКИ КЪМ ВЪНШНИ САЙТОВЕ Връзки към сайтове на трети страни (links), включени във сайта, могат да ви насочат към друг сайт, който се намира извън контрола на www.ura98.com . www.ura98.com  не е отговорно за съдържанието на който и да било сайт, и предоставя тези връзки единствено като удобство.  

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПОТРЕБИТЕЛЯ

Ø      Като условие за ползване на сайта, ПОТРЕБИТЕЛЯТ се задължава към www.ura98.com , че няма да ползва сайта за каквато и да е дейност, забранена от закона или неотговаряща на тези Общи правила.

Ø      Потребителят има право да разглежда, поръчва и получава продукти от сайта по реда и условията, посочени в него.

Ø      Потребителят има право да се информира за състоянието на своята поръчка.

Ø      Потребителят има право на доставка на заявените продукти на заявения адрес за доставка, след заплащане на продажната цена по реда, указан в сайта.

Ø      Потребителят е длъжен да заплати цената на поръчката си според обявения в сайта начин.

Ø      Потребителите на сайта нямат право да разпространяват, променят (редактират), копират (освен за нетърговски, лични цели), предават, излагат, възпроизвеждат, репродуцират, публикуват, създават вторични материали, прехвърлят, продават или по какъвто и да е друг начин използват съдържание на сайта без изричното писмено разрешение на www.ura98.com

Ø      Всеки потребител, независимо дали е направил поръчка или не, се задължава при ползване на сайта: –   да не нарушава и да зачита правата и свободите на гражданите, съгласно Конституцията, законите на Република България и международни актове, по които тя е страна, правилата на морала, добрите нрави и Интернет етиката при ползване на предоставяните сайта. –   да не нарушава чужди имуществени или неимуществени, абсолютни или относителни права и интереси, като право на собственост, право на интелектуална собственост и др.; –   да уведомява незабавно www.ura98.com  и съответните власти за всеки случай на извършено или открито нарушение при използване на сайта; –   да не извършва злоумишлени действия.   ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА www.ura98.com

Ø      www.ura98.com  няма задължението и обективната възможност и не контролира начина, по който потребителите използват сайта.

Ø      www.ura98.com  има право по всяко време, без уведомяване на потребителя, когато последният ползва сайта в нарушение на настоящите условия, както и по преценка на www.ura98.com , да прекратява, спира или променя сайта. www.ura98.com  не носи отговорност спрямо потребителите и трети лица за претърпени вреди и пропуснати ползи, настъпили вследствие прекратяването, спирането, променянето или ограничаването на сайта, изтриването, модифицирането, загубването, недостоверността, неточността, или непълнотата на съобщения, материали или информация, пренасяни, използвани, записвани или станали достъпни чрез сайта на www.ura98.com .

Ø      www.ura98.com  може да осигури публикуване на хипер-връзки към други Интернет страници и ресурси. www.ura98.com  не носи отговорност за претърпени вреди и пропуснати ползи, произтекли във връзка с използването, достъпа или достоверността на тези материали и съдържание. Потребителят носи пълна отговорност за всички причинени вреди на www.ura98.com  и трети лица вследствие използване или достъп до тези Интернет страници и ресурси.

Ø      www.ura98.com  не носи отговорност за вреди, причинени върху софтуера, хардуера или телекомуникационните съоръжения или за загуба на данни, произтекли от материали или ресурси, търсени, заредени или използвани по какъвто и да било начин посредством ползване на сайта. Съветите, консултациите или помощта, оказани от специалистите и служителите на www.ura98.com  във връзка с ползването на сайта от потребителите, не поражда каквато и да било отговорност или задължения за www.ura98.com .

Ø      Потребителят е длъжен да обезщети www.ura98.com  и всички трети лица за всички претърпени вреди и пропуснати ползи, включително за всякакви разходи и платени адвокатски възнаграждения, настъпили вследствие на предявени искове и/ или платени обезщетения на трети лица във връзка с Интернет страници, хипер-връзки, материали или информация, които потребителят е използвал, разположил на сървъра, изпращал, разпространявал, направил достояние на трети лица или направил достъпни чрез сайта на www.ura98.com  в нарушение на закона, настоящите Общи условия, добрите нрави или Интернет етиката.  

ИЗМЕНЕНИЕ НА ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ

Общите условия могат да бъдат променяни по всяко време от www.ura98.com , като същото се задължава да уведоми потребителите за промени в Общите условия, като публикува в сайта съобщение за измененията и даде достатъчен срок за запознаване с тях. В дадения срок, ако потребителят не заяви, че отхвърля промените, то той се счита обвързан от тях. В случай, че потребителят заяви в срока, че не е съгласен с промените, то www.ura98.com  има право веднага да спре или прекрати достъпа на потребителя до сайта, като възникналите до този момент задължения подлежат на изпълнение.   УВЕДОМЛЕНИЯ Доколкото изрично не е указано друго, всички уведомления, свързани с ползването на сайта се извършват на телефоните/ адресите за контакти, обявени на видно място в сайта и респективно на посочените телефон/ адрес за контакт на потребителя. Направените по този начин уведомления се считат за надлежно получени до доказване на противното.